Logo hỗ trợ Trợ giúp

trợ giúp nhanh

Đăng tin

Bài viết hay?

Bán nhà không có sổ đỏ: Điều kiện và thủ tục

08:20 - 13/11/2017

Hiện nay có rất nhiều trường hợp người dân xây nhà và ở trên đất chưa có sổ đỏ và có nhu cầu bán nhà. Vậy điều kiện và thủ tục để bán nhà không có sổ đỏ là gì?

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 118, Luật Nhà ở 2014, một trong những điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch là có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Bán nhà không sổ đỏ cần những điều kiện gì? Hình minh họa.

Như vậy, theo quy định trên, các giao dịch về mua bán nhà ở phải có Giấy chứng nhận, nếu không có, căn nhà ấy không được tham gia giao dịch trừ các quy định tại Khoản 2 Điều 118. Cụ thể, giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận:

- Mua bán, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;

- Tổ chức thực hiện tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương;

- Mua bán, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở để phục vụ tái định cư không thuộc sở hữu nhà nước; bán nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 62 của Luật này;

- Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở;

- Nhận thừa kế nhà ở;

- Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

Bán nhà khi đồng sở hữu không đồng ý cần có sự can thiệp của tòa án. Hình minh họa.

Có được bán nhà, khi đồng sở hữu không đồng ý?

Điều 126, Luật Nhà ở 2014 có quy định về việc mua bán nhà thuộc sở hữu chung như sau:

  1. Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu; trường hợp có chủ sở hữu chung không đồng ý bán, thì các chủ sở hữu chung khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Các chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua, nếu các chủ sở hữu chung không mua thì nhà ở đó được bán cho người khác.

Trường hợp có chủ sở hữu chung đã có tuyên bố mất tích của Tòa án, thì các chủ sở hữu chung còn lại được quyền bán nhà ở đó; phần giá trị quyền sở hữu nhà ở của người bị tuyên bố mất tích được xử lý theo quy định của pháp luật.

  1. Trường hợp chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình, thì các chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc bán phần quyền sở hữu nhà ở và điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì phần quyền đó được bán cho người khác; trường hợp vi phạm quyền ưu tiên mua thì xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự.
(Theo Đầu tư bất động sản)

Các bài viết liên quan

Về trang chủ