Logo hỗ trợ Trợ giúp

trợ giúp nhanh

Đăng tin

Bài viết hay?

[Infographic] Chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản theo luật số 63/2016/QH11 của Quốc Hội

07:59 - 21/02/2018

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh bất động sản phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và từng địa bàn.

Thiết kế Ban Công Cafe

Các bài viết liên quan

Về trang chủ