Logo hỗ trợ Trợ giúp

trợ giúp nhanh

Đăng tin

Bài viết hay?

[Infographic] Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước

08:25 - 12/03/2018

Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của từng loại hình bất động sản là khác nhau, cụ thể Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định hai nhóm: kinh doanh bất động sản và dịch vụ kinh doanh bất động sản như sau:

Thiết kế Ban Công Cafe

Các bài viết liên quan

Về trang chủ