Logo hỗ trợ Trợ giúp

trợ giúp nhanh

Đăng tin

Bài viết hay?

[Infographic] Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất theo luật số 63/2006/QH11 của Quốc hội

08:19 - 23/03/2018

Thuê đất là hình thức nhà nước hoặc các chủ sử dụng đất tạm chuyển quyền sử dung đất của mình cho các chủ thuê đất thông qua hợp đồng thuê đất phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật hiện hành.

Thiết kế Ban Công Cafe

Các bài viết liên quan

Về trang chủ