Logo hỗ trợ Trợ giúp

trợ giúp nhanh

Địa Điểm

Đăng tin

Cho thuê nhà riêng nguyên căn 45m2 , 4 triệu / tháng

Thỏa thuận

Liên hệ

Ảnh liên hệ
DÂN

01229922078

Địa chỉ

339/84 Phước Long B - Quận 9 - SG

Tài trợ
Đăng tin miễn phí
/
Cho thuê nhà riêng nguyên căn 45m2 , 4 triệu / tháng

Cho thuê nhà riêng nguyên căn 45m2 , 4 triệu / tháng

Cho thuê nhà riêng nguyên căn 45m2 , 4 triệu / tháng

Cho thuê nhà riêng nguyên căn 45m2 , 4 triệu / tháng

Cho thuê nhà riêng nguyên căn 45m2 , 4 triệu / tháng

Cho thuê nhà riêng nguyên căn 45m2 , 4 triệu / tháng

Cho thuê nhà riêng nguyên căn 45m2 , 4 triệu / tháng

Cho thuê nhà riêng nguyên căn 45m2 , 4 triệu / tháng

Về trang chủ