Logo hỗ trợ Trợ giúp

trợ giúp nhanh

Thông tin thành viên

Địa Điểm

Đăng tin

Cho thuê ki ốt 16 HH01A KĐT Thanh Hà, Hà Đông, 9 tr/tháng

Thỏa thuận

Liên hệ

Ảnh liên hệ
Chính chủ

0936729361

Địa chỉ

Khu vực: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Phường Kiến Hưng - Hà Đông - HN

Tài trợ
Đăng tin miễn phí
/
Cho thuê ki ốt 16 HH01A KĐT Thanh Hà, Hà Đông, 9 tr/tháng

Cho thuê ki ốt 16 HH01A KĐT Thanh Hà, Hà Đông, 9 tr/tháng

Cho thuê ki ốt 16 HH01A KĐT Thanh Hà, Hà Đông, 9 tr/tháng

Cho thuê ki ốt 16 HH01A KĐT Thanh Hà, Hà Đông, 9 tr/tháng

Cho thuê ki ốt 16 HH01A KĐT Thanh Hà, Hà Đông, 9 tr/tháng

Cho thuê ki ốt 16 HH01A KĐT Thanh Hà, Hà Đông, 9 tr/tháng

Về trang chủ