Logo hỗ trợ Trợ giúp

trợ giúp nhanh

Đăng tin

Bài viết hay?

[Infographic] Quyền của chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

07:42 - 10/03/2018

Chính phủ đã ban hành Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, trong đó quy định thẩm quyền của các chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Thiết kế Ban Công Cafe

Các bài viết liên quan

Về trang chủ